نمایی از بخش های مختلف آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در علوم آزمايشگاهي و تخصصی شدن شاخه های مختلف آن، درحال حاضر، هدايت آزمايشگاه توسط يك تيم از متخصصين رشته هاي مختلف اين علوم ضروري به نظرمیرسد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آتیه در سال 1394 تاسیس شده و همکنون مشغول به کار می باشد.

این آزمایشگاه زیر نظر 6 پاتولوژیست در دوشیفت کاری و در سه بخش كلينيكال پاتولوژي ، آناتوميكال پاتولوژي ، مولكولار پاتولوژي در حال خدمات رسانی به مراجعه کنندگان محترم می باشد

روند توسعه آزمایشگاه ما

متخصصین باتجربه
تجهیزات به روز
فضای مناسب
سرعت در جوابدهی

با تیم کاری آزمایشگاه ما آشنا شوید

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص